Kontrolli teadmisi!

 

Milline järgnevatest väidetest on tõene, milline väär?

1. Esemed ja asjad on sünonüümid.
2. Asjad jagunevad vallasasjadeks ja kinnisasjadeks.
3. Müügiesemeks saavad olla kõik õigused.
4. Elektrienergia saab olla müügiesemeks.
5. Esemeteks loetakse kõik see, mida isikud saavad omada või omandada, kõik see, mis saab olla käibe objektiks ja mida saab käsutada.