Kontrolli teadmisi! Küsimused asjade kohta.

Milline järgnevatest väidetest on tõene, milline väär?

1. Kinnistul asub püsivalt maaga ühendatud elamu koos kõrvalhoonetega. Elamut saab müüa kui vallasasja ilma juurdekuuluva maata.
2. Küttesüsteem ja torusikud on hoone olulised osad
3. Sisseehitatud köögimööbel loetakse korteri oluliseks osaks.
4. Kinnistu müümisel lähevad päraldised üle ostjale vaid juhul, kui nii lepitakse kokku müügilepingus.
5. Kinnistu dokumendid on kinnistu päraldised.
6. Kinnistul asuvad Eesti Energiale kuuluvad tehnovõrgud ja -rajatised on kinnistu olulised osad.