Kontrolli teadmisi! Küsimused asjade kohta.

Milline järgnevatest väidetest on tõene, milline väär?

[rapid_quiz question=”Kinnistul asub püsivalt maaga ühendatud elamu koos kõrvalhoonetega. Elamut saab müüa kui vallasasja ilma juurdekuuluva maata.” answer=”väär” options=”õige|väär” notes=”See väide on väär. Kinnistul asuvad maaga püsivalt ühendatud hooned on kinnisasja olulised osad. Kinnistul asuv elamu ei ole vaadeldav vallasasjana ja seda ei saa müüa kinnistust eraldi. “] [rapid_quiz question=”Küttesüsteem ja torusikud on hoone olulised osad” answer=”õige” options=”õige|väär” notes=”See väide on õige.”] [rapid_quiz question=”Sisseehitatud köögimööbel loetakse korteri oluliseks osaks.” answer=”väär” options=”õige|väär” notes=”See väide on väär. Sisseehitatud köögimööbel loetakse korteri päraldiseks.”] [rapid_quiz question=”Kinnistu müümisel lähevad päraldised üle ostjale vaid juhul, kui nii lepitakse kokku müügilepingus.” answer=”väär” options=”õige|väär” notes=”See väide on väär. Kinnistu müümisel lähevad päraldised üle ostjale üle, kui müügilepinguga ei lepita kokku teisiti.”] [rapid_quiz question=”Kinnistu dokumendid on kinnistu päraldised.” answer=”õige” options=”õige|väär” notes=”See väide on õige.”] [rapid_quiz question=”Kinnistul asuvad Eesti Energiale kuuluvad tehnovõrgud ja -rajatised on kinnistu olulised osad.” answer=”väär” options=”õige|väär” notes=”See vastus on väär. Kinnistul asuvaid rajatisi ei loeta kinnisasja osaks, kui need kuulub seaduslikul alusel kellelgi teisele. teisele.”]