Isikud – tehingu osalised

Kinnisvaratehingutega puutub tavaline inimene kokku ikka oma koduga seoses – on siis seda vaja soetada, müüa või välja üürida. Nii võib ta osaleda tehingus näiteks ostjana, müüjana, üürile andjana või üürnikuna.

Tehingute sõlmimisel ja läbiviimisel osaleb teisigi isikuid nagu näiteks pangaametnik, arendaja, notar ja ka maakler, kel igaühel tehinguga seoses oma roll ja oma huvi.   Tehingus osaleja ei pruugi ise olla lepingu osapooleks, kellele sõlmitud kokkuleppest tekivad õigused ja kohustused. Kui näiteks müügilepingu osapooleks on ettevõte, võib tehingus esindajana osaleda juhatuse liige või tegevjuht.

Tehinguid võivad teha nii tavainimesed kui ka ettevõtjad ja riik. Tehingu subjektideks saavad olla kõik isikud.  Vaatlemegi lähemalt, kes on siis need isikud, kes võivad olla sõlmitava lepingu osapooleks, millisel juhul nad saavad tehingu ise sõlmida ja millisel juhul on selleks  vaja esindajat.